רש"י על בראשית כג יח

<< רש"י על בראשית • פרק כג
א • ב • ד • ו • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • 


"בכל באי שער עירו" - בקרב כולם ובמעמד כולם הקנהו לו