קטע:רש"י על בראשית כג יח

"בכל באי שער עירו" - בקרב כולם ובמעמד כולם הקנהו לו