קטע:רש"י על בראשית כג יא

"לא אדני" - לא תקנה אותה בדמים

"נתתי לך" - הרי היא כמו שנתתיה לך