פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית כג טו

"ביני ובינך" - בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה לכלום אלא הנח את המכר (ב"ר) ואת מתך קבור