קטע:רש"י על בראשית כג ט

"המכפלה" - בית ועליה על גביו ד"א שכפולה בזוגות (עירובין נג)

"בכסף מלא" - אשלם כל שוויה וכן דוד אמר לארונה (דברי הימים א כא) בכסף מלא