פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית כג ח

"נפשכם" - רצונכם

"ופגעו לי" - לשון בקשה כמו (רות א) אל תפגעי בי