פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית כב כג

"ובתואל ילד את רבקה" - כל היחוסין הללו לא נכתבו אלא בשביל פסוק זה חסלת פרשת וירא