פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית כב יז

"ברך אברכך" - אחת לאב ואחת לבן

"והרבה ארבה" - אחת לאב ואחת לבן