קטע:רש"י על בראשית כב ד

"ביום השלישי" - למה איחר מלהראותו מיד כדי שלא יאמרו הממו וערבבו פתאום וטרד דעתו ואילו היה לו שהות להמלך אל לבו לא היה עושה

"וירא את המקום" - ראה ענן קשור על ההר