קטע:רש"י על בראשית כא כג

"ולניני ולנכדי" - עד כאן רחמי האב על הבן

"כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי" - שאמרתי לך הנה ארצי לפניך (ב"ר)