פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית כא יא

"על אודות בנו" - (ב"ר) על ששמע שיצא לתרבות רעה ופשוטו על שאומרת לו לשלחו