פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית כא ח

"ויגמל" - לסוף כ"ד חדש (גיטין עה)

"משתה גדול" - שהיו שם גדולי הדור שם ועבר ואבימלך (ב"ר)