קטע:רש"י על בראשית יט כא

"גם לדבר הזה" - לא דייך שאתה ניצול אלא אף כל העיר אציל בגללך

"הפכי" - הופך אני כמו עד בואי אחרי רואי מדי דברי בו (ירמיהו לא)