קטע:רש"י על בראשית יט יד

"חתניו" - שתי בנות נשואות היו לו בעיר

"לקחי בנותיו" - שאותן שבבית ארוסות להם