קטע:רש"י על בראשית יט יא

רש"י על רש"י על בראשית יט יא • [[רש"י על רש"י על בראשית יט יא {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"פתח" - הוא החלל שבו נכנסין ויוצאין

"בסנורים" - מכת עורון

"מקטן ועד גדול" - (ב"ר) הקטנים התחילו בעבירה תחלה שנאמר מנער ועד זקן לפיכך התחילה הפורענות מהם