קטע:רש"י על בראשית יח טז

"וישקיפו" - כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך (דברים כו) שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת הרוגז לרחמים

"לשלחם" - ללוותם כסבור אורחים הם