קטע:רש"י על בראשית יז יב

"יליד בית" - שילדתו השפחה בבית

"ומקנת כסף" - שקנאו משנולד