קטע:רש"י על בראשית יד יז

"עמק שוה" - כך שמו ותרגומו למישר מפנא פנוי מאילנות ומכל מכשול

"עמק המלך" - בית ריסא דמלכא בית ריס א' שהוא שלשים קנים שהיה מיוחד למלך לצחק שם ומ"א עמק שהושוו שם כל האומות והמליכו את אברהם עליהם לנשיא אלהים ולקצין