קטע:רש"י על בראשית יד ד

"שתים עשרה שנה עבדו" - ה' מלכים הללו את כדרלעומר