קטע:רש"י על בראשית יג טז

"אשר אם יוכל איש" - כשם שא"א לעפר להמנות כך זרעך לא ימנה