קטע:רש"י על בראשית יג ח

"אנשים אחים" - קרובים ומ"א דומין בקלסתר פנים