פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית יג ג

"וילך למסעיו" - כשחזר ממצרים לארץ כנען היה הולך ולן באכסניות שלן בהם בהליכתו למצרים למדך דרך ארץ שלא ישנה אדם מאכסניא שלו ד"א (ב"ר) בחזרתו פרע הקפותיו

"מנגב" - ארץ מצרים בדרומה של ארץ כנען