קטע:רש"י על בראשית יא י

"שם בן מאת שנה" - כשהוליד את ארפכשד שנתים אחר המבול