קטע:רש"י על בראשית ט כד

"בנו הקטן" - הפסול והבזוי כמו (ירמיהו מט) הנה קטן נתתיך בגוים בזוי