פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית ט ו

"באדם דמו ישפך" - אם יש עדים המיתוהו אתם למה כי בצלם אלהים וגו'

"עשה את האדם" - זה מקרא חסר וצריך להיות עשה העושה את האדם וכן הרבה במקרא