פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית ט ד

"בשר בנפשו" - אסר להם אבר מן החי כלומר כל זמן שנפשו בו לא תאכלו הבשר

"בנפשו דמו" - בעוד נפשו בו

"בשר בנפשו לא תאכלו" - הרי אבר מן החי ואף בנפשו דמו לא תאכלו הרי דם מן החי