קטע:רש"י על בראשית טז יב

"פרא אדם" - אוהב מדברות לצוד חיות כמו שכתוב ויהי רובה קשת וישב במדבר פארן

"ידו בכל" - לסטים

"ויד כל בו" - הכל שונאין אותו ומתגרין בו

"ועל פני כל אחיו ישכן" - שיהיה זרעו גדול (ב"ר)