קטע:רש"י על בראשית טז טז

"ואברם בן שמנים שנה וגו'" - לשבחו של ישמעאל נכתב להודיע שהי' בן י"ג שנה כשנימול ולא עכב