רש"י על בראשית טז טו

<< רש"י על בראשית • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"ויקרא אברם שם וגו'" - אע"פ שלא שמע אברם דברי המלאך שאמר וקראת שמו ישמעאל שרתה רוח הקודש עליו וקראו ישמעאל