קטע:רש"י על בראשית טז ו

"ותענה שרי" - היתה משעבדת בה בקושי (ב"ר)