קטע:רש"י על בראשית טו יב

"והנה אימה וגו'" - רמז לצרות וחשך של גלויות.