קטע:רש"י על בראשית טו ג

"הן לי לא נתתה זרע" - ומה תועלת בכל אשר תתן לי