פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית ח יב

"וייחל" - הוא ל' ויחל אלא שזה ל' ויפעל וזה ל' ויתפעל ויחל וימתין וייחל ויתמתן