קטע:רש"י על בראשית ז יד

"צפור כל כנף" - דבוק הוא צפור של כל מין כנף לרבות חגבים (כנף זה ל' נוצה כמו (ויקרא א') ושסע אותו בכנפיו שאפי' נוצתה עולה אף כאן צפור כל מין מראית נוצה)