קטע:רש"י על בראשית ז ט

"באו אל נח" - מאליהן

"שנים שנים" - כלם הושוו במנין זה מן הפחות היו שנים