קטע:רש"י על בראשית ז ג

"גם מעוף השמים וגו'" - בטהורים הכתוב מדבר ולמד סתום מן המפורש