פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית ו כ

"מהעוף למינהו" - (ב"ר) אותן שדבקו במיניהם ולא השחיתו דרכם ומאליהם באו וכל שהתיבה קולטתו הכניס בה