קטע:רש"י על בראשית ד ב

"רועה צאן" - לפי שנתקללה האדמה פירש לו מעבודתה