קטע:רש"י על בראשית ג ג

"ולא תגעו בו" - הוסיפה על הצווי לפיכך באה לידי גרעון הוא שנאמר (משלי ל) אל תוסף על דבריו