פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית ב יג

"גיחון" - שהיה הולך והומה והמייתו גדולה מאד כמו (שמות כא) וכי יגח שמנגח והולך והומה