פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית א כה

"וַיַּעַשׂ" - תקנם בצביונם בתקונן ובקומתן