פתיחת התפריט הראשי

"ושמע אישה וגו'" - הרי לך שאם קיים הבעל שהוא קיים