קטע:רש"י על במדבר לו יא

רש"י על במדבר • פרק לו
ג • ד • ח • יא • 


"מחלה תרצה וגו'" - (ב"ב קכ) כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשנים ונשאו כסדר תולדותן ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן ומגיד ששקולות זו כזו חסלת פרשת מסעי