קטע:רש"י על במדבר לו ד

"ואם יהיה היובל" - מכאן היה רבי יהודה אומר עתיד היובל שיפסוק

"ואם יהיה היובל" - כלומר אין זו מכירה שחוזרת ביובל שהירושה אינה חוזרת ואפילו אם יהיה היובל לא תחזור הנחלה לשבטו ונמצא שנוספה על נחלת המטה אשר תהיינה להם