קטע:רש"י על במדבר לו ג

"ונוסף על נחלת המטה" - שהרי בנה יורשה והבן מתיחס על שבט אביו