קטע:רש"י על במדבר לה לד

"אשר אני שכן בתוכה" - שלא תשכינו אותי בטומאתה

"כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל" - אף בזמן שהם טמאים שכינה (שרויה) ביניהם