קטע:רש"י על במדבר לה לא

"ולא תקחו כפר" - (כתובות לז) לא יפטר בממון