קטע:רש"י על במדבר לה כב

"בפתע" - באונס ותרגומו בתכיף שהיה סמוך לו ולא היה לו שהות להזהר עליו