קטע:רש"י על במדבר לה יב

"מגאל" - מפני גואל הדם שהוא קרוב לנרצח