פתיחת התפריט הראשי

"לנחל את בני ישראל" - שהם ינחילו אותה להם למחלקותיה