רש"י על במדבר לד יח

<< רש"י על במדבר • פרק לד
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • טו • יז • יח • כט • 


"לנחול את הארץ" - שיהא נוחל וחולק אותה במקומכם